Cjenik usluga

C J E N I K

posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje,
zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina

KUPOPRODAJA
Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kopoprodajne cijene
Najviša ukupna provizija 6%
Najniža ukupna provizija 4%
PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine
(naplaćuje se od prodavatelja)
Najniža ukupna provizija prilikom prodaje nekretnine iznosi 1.000 €
2-4%
KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine
(naplaćuje se od kupca)
Najniža ukupna provizija prilikom kupnje nekretnine iznosi 1.000 €
2-3%
Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pisani ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine
ZAMJENA
Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u razmjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom 2-3%
ZAKUP I NAJAM
IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP - provizija od najmodavca i zakupodavca
Postotak od mjesečne najamnine
75% Minimalno
100% za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci
150% Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više
UNAJMLJIVANJE I ZAKUP - provizija od najmoprimca i zakupnika
Postotak od mjesečne najamnine
75% Minimalno za najam
100% Minimalno za zakup
100% Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci
150% Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više
PDV nije uključen u cijenu